Historisk arkiv

Ashraf-leiren og norsk holdning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ashraf-leiren like nord for Bagdad nær grensen til Iran ble opprettet i 1986 på initiativ fra Saddam Hussein. Innbyggerne er i hovedsak iranske statsborgere. Etter 2003 hadde amerikanske styrker ansvaret for sikkerheten i leiren. Da de trakk seg ut i januar 2009, overtok irakiske myndigheter ansvaret.

I juli 2009 ble flere personer drept i sammenstøt mellom innbyggerne i leiren og irakisk politi. Etter dette har leirens ledelse rettet sterk kritikk mot irakiske myndigheter. Motstridende opplysninger har fremkommet om de faktiske forhold og om den humanitære situasjonen inne i leiren.

Irakiske myndigheter har ansvar for sikkerheten til de som oppholder seg i Ashraf-leiren, og norske myndigheter forventer at innbyggernes sikkerhet blir ivaretatt. Norske myndigheter følger utviklingen tett, og har vært i kontakt med FN og andre hjelpeorganisasjoner som besøker leiren. Vi har også tatt opp saken med irakiske myndigheter og mottatt en redegjørelse fra dem, via den irakiske ambassaden i Oslo.

Norske myndigheter vil fortsatt følge den humanitære situasjonen nøye. Vi har siden i sommer vært kjent med at en norsk statsborger befinner seg i leiren. Vedkommende har fått tilbud om konsulær bistand og assistanse til å returnere til Norge dersom han ønsker det.