Historisk arkiv

Trygve Lie Symposium 2010 om de fundamentale friheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det tredje årlige Trygve Lie Symposiet om fundamentale friheter blir ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre på International Peace Institute i New York 24. september 2010. Dette året skal det fokuseres på menneskerettigher og næringsliv: “Protect, Respect and Remedy” – FN-rammeverket for menneskerettigheter og næringsliv.

Prof. John Ruggie og utenriksmin. Støre i New York 24. september 2010. Foto: E.Lydersen, FN-delegasjonen

Symposiet bringer sammen representasjon på toppnivå fra stater, sivilt samfunn og næringsliv for å diskutere utfordringer for menneskerettigheter og næringsliv og arbeidet til FNs generalsekretærs spesialrepresentant (SRSG), professor John Ruggie, på dette området.

Arrangementet organiseres rundt en paneldiskusjon ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre. SRSG, professor Ruggie, vil gi en kort introduksjon om sitt prosjekt "Protect, Respect and Remedy" - rammeverket for menneskerettigheter og næringsliv. Paneldeltakerene vil deretter gi korte kommentarer, fulgt av en åpen diskusjon.

 

Deltakelse i panelet:

Chair:
H.E. Mr. Jonas Gahr Støre, Foreign Minister, Norway

Speakers:
Professor John Ruggie, SRSG on Business and Human Rights
H.E. Ms. Maite Nkoana-Mashabane, Minister of Foreign Affairs, Republic of South Africa
H.E. Mr. Alexander Yakovenko, Deputy Minister of Foreign Affairs, Russian Federation
H.E. Mr. Alberto D'Alotto, Vice Minister of Foreign Affairs, Argentina
H.E. Ms. Maria Otero, Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs, United States of America
HE Mr. Raff Bukun-Olu Wole Onemola, Ambassador to UN, Nigeria
H.E. Ms. Mary Robinson, Chair of Institute for Human Rights and Business, former President of Ireland and UN High Commissioner for Human Rights
Ms. Ronnie L. Goldberg, Executive Vice President of the United States Council for International Business (USCIB)

Welcome address:
Ambassador Terje Rød-Larsen, IPI President

Bakgrunnsinformasjon om paneldeltakerne

Kontaktperson for symposiet: Seniorrådgiver Hege Røttingen, UD, mobil: +47 954 09 493