Historisk arkiv

Konferanse om menneskehandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Sted: Novotel, Warszawa

Beskyttelse av ofre for menneskehandel er tema for en europeiske konferanse i Warszawa i november. Konferansen er et samarbeid mellom Europarådet og norske og polske myndigheter.

Menneskehandel er en stor utfordring i Europa i dag. Konferansen vil fungere som en plattform for utveksling av praktisk kunnskap og erfaringer med å beskytte ofre for menneskehandel og sikre at de får oppfylt sine rettigheter.

Europarådets konvensjon mot menneskehandel ligger til grunn for konferansen som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

For program og flere detaljer besøk konferansens nettsider. 

[Konferansens nettsider]