Historisk arkiv

Statsråd Helgesen deltar på EØS-rådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Sted: Brussel

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltar på det halvårlige EØS-rådet i Brussel tirsdag 19. november.

EØS-rådet er EØS/EFTA-landenes øverste politiske dialog med EU. På agendaen står status for EØS-samarbeidet generelt. Det vil også være en orienteringsdebatt om rammeverk for klima- og energipolitikk fram til 2030.

I tilknytning til EØS-rådet, vil det også være en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Blant temaene vil være Syria, Egypt og Det østlige partnerskap.

Åpent møte på Norway House
Statsråd Vidar Helgesen møter det norske miljøet i Brussel på et åpent møte på Norway House i forkant av møtet i EØS-rådet kl. 11.00 samme dag. Du kan melde deg på det åpne møtet her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, telefon: +47 40 40 83 14