Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Rio+20

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rio+20 er FNs store konferanse om bærekraftig utvikling. 50.000 mennesker deltar i Rio de Janeiro 20.-22. juni 2012, 20 år etter den historiske Rio-konferansen. Under toppmøtet skal verdens ledere forme en framtid som forener utvikling og miljøhensyn.

Logo: Rio+20

Rio+20 er FNs store konferanse om bærekraftig utvikling. 50.000 mennesker deltar i Rio de Janeiro 20.-22. juni 2012, 20 år etter den historiske Rio-konferansen. Under toppmøtet skal verdens ledere forme en framtid som forener utvikling og miljøhensyn.

 

Det er grunnleggende behov som krever konkrete løsninger. Sju milliarder mennesker skal ha strøm, mat og vann. Samtidig må vi ta vare på jorden og bremse klimaendringene. Rio+20-konferansen blir årets viktigste møteplass for ledere og eksperter som må treffe viktig veivalg for årene som kommer. For Norge er fire tema særlig viktige:

  • energi
  • likestilling
  • matsikkerhet - at mennesker har tilgang til nok og trygg mat
  • økosystemtjenester - goder og tjenester vi får fra naturen (for eksempel skog).

Se bilder fra Rio-møtet her:Les det vedtatte sluttdokumentet fra Rio-forhandlingene 

Dagsrapporter

Her kan du lese siste nytt fra forhandlingene på FNs internasjonale toppmøte om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro.

 

Taler

Nyttige artikler

 

Bakgrunnsdokumenter på engelsk

Det måtte sju mennesker til for å omfavne dette treet i regnskogen. Utviklingsminister Heikki Holmås og Lars Løvold, leder for Regnskogfondet, var to av dem. (Utenriksdepartementet / Svein Bæra)

 

Vedtatt sluttdokument