Historisk arkiv

Bidra til stortingsmeldingen om internasjonalt kultursamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om internasjonalt kultursamarbeid. Utenriksministeren inviterer kulturlivet til å bidra med sin kunnskap og sine erfaringer og til å gi innspill til arbeidet med denne meldingen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Meldingen vil stake ut retningen for regjeringens samlede innsats for å fremme norsk kultur i utlandet og kultur som utenrikspolitisk virkemiddel. Den norske kultursektoren er i enda større grad enn tidligere blitt en del av et internasjonalt kunst- og kulturfelt. Regjeringens arbeid skal støtte opp om dette.

Meldingen vil angi prioriteringer og drøfte hvilken rolle kulturtiltak spiller for å nå utenriks- og utviklingspolitiske målsettinger. Et annet viktig element vil være å vurdere hvordan offentlige budsjettmidler best kan bidra til å støtte opp om norske kunst- og kulturmiljøer som ønsker å satse internasjonalt.

Å støtte kultursektoren i land som mottar norsk bistand er en viktig del av det internasjonale kultursamarbeidet. Slik støtte kan bidra til å styrke ytringsfriheten og det offentlige ordskiftet som igjen kan være med å støtte opp om samfunnsmessige endringsprosesser og ikke minst lokal næringsutvikling. Stortingsmeldingen vil drøfte også denne delen av det internasjonale kultursamarbeidet.

Det mangfoldige kunst- og kulturmiljøet i Norge samarbeider bredt med Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og andre offentlige etater og institusjoner. Også forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner og privat næringsliv viser interesse for fremme av norsk kunst og kultur i utlandet. Jeg inviterer dere alle til å dele erfaringer og kunnskap med oss slik at vi sammen kan skape rammene for den internasjonale kultursatsingen i årene som kommer.

Jonas Gahr Støre
utenriksminister