Historisk arkiv

Bidra til stortingsmeldingen om internasjonalt kultursamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om internasjonalt kultursamarbeid. Utenriksministeren inviterer kulturlivet til å bidra med sin kunnskap og sine erfaringer og til å gi innspill til arbeidet med denne meldingen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om internasjonalt kultursamarbeid. Kulturlivet inviteres til å bidra.

Meldingen vil stake ut retningen for regjeringens samlede innsats for å fremme norsk kultur i utlandet og kultur som utenrikspolitisk virkemiddel. Den norske kultursektoren er i enda større grad enn tidligere blitt en del av et internasjonalt kunst- og kulturfelt. Regjeringens arbeid skal støtte opp om dette.

Meldingen vil angi prioriteringer og drøfte hvilken rolle kulturtiltak spiller for å nå utenriks- og utviklingspolitiske målsettinger. Et annet viktig element vil være å vurdere hvordan offentlige budsjettmidler best kan bidra til å støtte opp om norske kunst- og kulturmiljøer som ønsker å satse internasjonalt.

Å støtte kultursektoren i land som mottar norsk bistand er en viktig del av det internasjonale kultursamarbeidet. Slik støtte kan bidra til å styrke ytringsfriheten og det offentlige ordskiftet som igjen kan være med å støtte opp om samfunnsmessige endringsprosesser og ikke minst lokal næringsutvikling. Stortingsmeldingen vil drøfte også denne delen av det internasjonale kultursamarbeidet.

Det mangfoldige kunst- og kulturmiljøet i Norge samarbeider bredt med Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og andre offentlige etater og institusjoner. Også forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner og privat næringsliv viser interesse for fremme av norsk kunst og kultur i utlandet. Jeg inviterer dere alle til å dele erfaringer og kunnskap med oss slik at vi sammen kan skape rammene for den internasjonale kultursatsingen i årene som kommer.

Jonas Gahr Støre
utenriksminister

 


 

Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om internasjonalt kultursamarbeid. Her kan du gi ditt bidrag til arbeidet med meldingen. Utvalgte bidrag vil bli publisert på UDs sider på regjeringen.no.

Siste frist for innspill er 15. november 2012.

(Felter merket * må fylles ut)

Fornavn*

Etternavn*

Organisasjon

E-post*

Skriv innspillet her