Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Skal de bli som oss?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets prosjekt «Ta utviklingspolitikken hjem» arrangerer debattmøtet "Skal de bli som oss? Verdier og veivalg i utviklingspolitikken" på Caféteatret på Grønland, Hollendergata 8, Oslo, onsdag 27. februar kl. 18.00 – 20.00.

Utenriksdepartementets prosjekt «Ta utviklingspolitikken hjem» arrangerer debattmøtet "Skal de bli som oss? Verdier og veivalg i utviklingspolitikken"på Caféteatret på Grønland, Hollendergata 8, Oslo, onsdag 27. februar kl. 18.00 – 20.00.

Ønsker vi å eksportere den nordiske modellen til utviklingsland? I hvilken grad er det mulig – og ønskelig? Hvilke verdier ligger egentlig til grunn for norsk utviklingspolitikk? Og hvordan kan Norge best bidra til utvikling i verden?

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås innleder. Innledningen blir fulgt av debatt med Kristin Clemet (Civita), Morten Høglund (Fremskrittspartiet) og Øyvind Eggen (International Law and Policy Institute). Spørsmål fra salen.

Ordstyrer er Hege Ulstein fra Dagsavisen.

Åpent debattmøte – ingen påmelding nødvendig. Mer informasjon om debattmøtet på UDs facebooksider.