Historisk arkiv

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FN 13. desember 2006.

Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007, les kongelige resoulsjonen om norsk undertegning.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for å koordinere spørsmålet om norsk ratifikasjon av konvensjonen.  En norsk oversettelse av konvensjonen og protokollen er under utarbeidelse. Spørsmålet om Norge skal undertegne konvensjonens frivillige protokoll skal utredes nærmere i løpet av høsten 2007. Utenriksdepartementet har ansvaret for dette.
 
Mer informasjon om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er tilgjengelig på høykommissærens nettsider