Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har siden 1997 hatt en formell menneskerettighets-dialog med Kina med årlige rundebord på politisk nivå og parallelle arbeidsgruppediskusjoner for norske og kinesiske eksperter fra forskningsmiljø, offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Arbeidsgruppenes tema har variert noe over tid, men dialogenes langsiktige perspektiv betyr at det fokuseres på kontinuitet. Under rundebordet i 2010 behandlet ekspertgrupper temaene arbeidstakeres rettigheter, minoriteters rettigheter, varetektsfengsledes og fangers rettigheter, og medias frihet og ansvar. Med unntak av temaet medias frihet og ansvar som var nytt av året, er de alle gjennomgangstema.

Det legges vekt på å bistå norske aktører som ønsker å arbeide med menneskerettigheter i Kina. Av eksempler kan nevnes støtte til Den norske lægeforenings samarbeid med Det kinesiske psykiatriforbund om psykiatri og menneskerettigheter, NHO og LOs samarbeidsprosjekter med sine kinesiske søsterorganisasjoner om næringslivets samfunnsansvar og arbeidstakers rettigheter.

Kina-programmet ved Senter for menneskerettigheter ble etablert i 1997 for å bistå dialogen akademisk. Programmet finansieres av Utenriksdepartementet og samarbeider med kinesiske akademiske institusjoner og andre miljøer om blant annet menneskerettighetsundervisning, diskriminering i arbeidslivet og vold mot kvinner i hjemmet. Programmet er også en sentral aktør når det gjelder besøk av kinesiske institusjoner til Norge og for oppbygning av kunnskap om Kina innen norske universitets- og forskningsmiljøer. Programmet jobber langsiktig, og arrangerer blandt annet årlige kurs i internasjonale menneskerettigheter for universitetsprofessorer fra Vest-Kina.

Kina-programmet har også vært med på å oversette den første læreboken i internasjonale menneskerettigheter og andre viktige verker innenfor menneskerettighets-feltet til kinesisk. Læreboken med tilhørende undervisningsopplegg er nå i bruk ved en rekke kinesiske universiteter.

 

Til toppen