Historisk arkiv

Helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

På områder som mattrygghet, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

Siden er ikke i bruk. Klikk her for oppdatert informasjon.