Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dato: 14.02.2019

Se vedlagt NIMs høringsuttalelse i PDF.

Vedlegg