Høringssvar fra Norges Handikapforbund (NHF)

Dato: 14.02.2019

Vedlagt ligger Norges Handikapforbunds høringssvar.

Vedlegg