Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 22.01.2019

Bioteknologirådet takker for mottatt høring, men velger å ikke avgi uttalelse.