Høringssvar fra Fylkesmannen i Nordland

Dato: 14.02.2019

Vedlagt følger høringssvar fra Fylkesmannen i Nordland

Vedlegg