Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 12.02.2019

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg