Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 12.02.2019

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.