Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 15.01.2019

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør

Norges Høyesterett