Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 14.02.2019

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt høringsinnspill om endringer i vergemålsloven. Ansvarlig saksbehandler Live Kroknes Berg, live.kroknes.berg@ffo.no.

Vedlegg