Høringssvar fra SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Dato: 14.02.2019

Sender nytt vedlegg, da forrige innsendte vedlegg hadde feil adressat.

Vedlegg