Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass


Finansdepartementet har utarbeidet forslag til endring av forskrift om særavgifter. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 28. november 2006 om at det skal innføres CO2-avgift på gass til oppvarming mv. av boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside, se www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/. Den enkelte høringsinstans bes vurdere oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet foreligger innen 31. mai 2007 og at disse fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Grethe H. Dahl
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg

Til toppen