Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Vedlagt følger høringsutkast med forslag om endringer av husleieloven.

Forslagene følger opp Soria Moria-erklæringen hvor det står at regjeringen vil gjennomgå husleieloven for å sikre at de boligpolitiske målsettingene ivaretas.  Etter at husleieloven trådte i kraft 1. januar 2000, har departementet også høstet erfaringer med loven. Disse erfaringene har gitt grunn til å foreslå enkelte justeringer. Departementet har videre vurdert innspill fra andre aktører.

Høringsfristen er satt til tirsdag 12. februar 2008. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes både pr. brev og e-post til:

 Kommunal- og regionaldepartementet
 Bolig- og bygningsavdelingen
 Postboks 8112 Dep.
 0032 Oslo
 e-post: postmottak@krd.dep.no

Med hilsen


Harald Assev e.f.
underdirektør

Marianne Raa Bjaaland
seniorrådgiver

Til toppen