Konkurranse på postmarkedet” — Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

 

"Konkurranse på postmarkedet" - rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe(05.05.04)

 

For mer informasjon – se:

Pressemeldingen av 05.05.04: "Bedre og billigere posttjenester – med økt konkurranse og avvikling av Postens enerett!"

 

Høringssak "Forslag om avvikling av Postens enerett fra 1. januar 2007" med høringsfrist 04.08.04