Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser                                 Høringsnotat

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2006/02402 NIM

29.08.06

Høring - Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon

Vi viser til invitasjon til høringsmøter hos Landbruks- og matdepartementet vedrørende ny ”Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon” sendt per e-post den 14. august.

Vedlagt følger utkast til ny strategi som vil danne grunnlaget for en presentasjon og videre drøftinger på høringsmøtene.

Høringsfrist er satt til 29.09.06

LMD legger stor vekt på å forankre strategien både i forskningsmiljøene, næringslivet og forvaltningen, og vil i tillegg til innspill på høringsmøte ta i mot skriftlige innspill på utkastet fram til 29. september.

Med hilsen

Gaute H. Lenvik
avdelingsdirektør

 

Nina Methi
Rådgiver

Til toppen