Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200600490- /SJO

Dato
19.01.07

Høring - endring av driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av i dag med forslag om endring i driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på departementet nettside www.fkd.dep.no, under menyvalget Dokumenter – høringer.

Høringsfrist er satt til 1. mars 2007. En liste over høringsinstansene ligger ved.

Med hilsen

Line H. Dyb
fung. avdelingsdirektør

Sverre Johansen
førstekonsulent

Til toppen