Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405421 EP VIL/an

06.05.2004

Høring – nordisk avtale om informasjonsutveksling i inndrivingssaker

Vedlagt følger høringsnotat om en planlagt konvensjon om informasjonsutveksling mellom nordiske innkrevingsmyndigheter. Konvensjonen medfører behov for mindre lovendringer i norsk rett. Høringsnotatet inneholder også en vurdering av hvilke kravstyper som bør omfattes av samarbeidet etter konvensjonen, og forslag til hvilke norske myndigheter som bør få oppgaver med å gi ut informasjon til andre nordiske innkrevingsmyndigheter. Høringsnotatet er utarbeidet i samråd med Finansdepartementet.

Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 2. juli 2004.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke I. Løvold
lovrådgiver

Til toppen