Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo