Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dato: 08.11.2021

Vedlagt ligg Noregs institusjon for menneskerettar (NIM) si høyringsfråsegn.

Vedlegg