Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dato: 08.11.2021

se vedlagte pdf

Vedlegg