Høringsnotat om endringer...

Brev fra Kredittilsynet med vedlegg av 15. november 2005