Høringsnotat

Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

Forslag til utredningsprogram

Mars 2003

Last ned dokumentet (pdf - 160 Kb)

INNHOLD

1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Nærmere om helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet . . . 4
1.2 Formål med og forutsetninger for utredningsarbeidet . . . . . ..5
1.3 Geografisk avgrensning av utredningene . . . . . . . . . . . . . . . ..6
1.4 Avgrensning mot andre sektorutredninger . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Organisering og tidsplan for utredningsarbeidet . . . . . . . . . . .7
1.6 Oppfølging av resultatene fra utredningen . . . . . . . . . . . . . . ..8
2 METODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9
2.1 Scenarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Konsekvenser av aktivitetene – felles konsekvensvariable . . 10
2.3 Felles datagrunnlag og beskrivelse av nåsituasjonen . . . . . . . 11
2.4 Generelt om utvalg av arter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Håndtering av usikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..12
3 KLIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 FORURENSNING FRA KILDER UTENFOR NORSK DEL AV BARENTSHAVET . 14
4.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Persistente organiske miljøgifter og tungmetaller . . . . . . . . . .18
4.3 Radioaktiv forurensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5 PETROLEUMSAKTIVITET UTENFOR NORSK DEL AV BARENTSHAVET . . . . . . .19
5.1 Petroleumsvirksomhet i Nordsjøen - Norskehavet . . . . . . . . . 19
5.2 Russisk petroleumsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2.2 Samarbeid med russiske myndigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5.2.3 Scenarier og konsekvensanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..21
6 INTRODUSERTE ARTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 PÅVIRKNING PÅ TREKKENDE ARTER . . . . . . . . . . . . . 22
8 SYNERGIEFFEKTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
9 KUNNSKAPSMANGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER . . . . . . . . . . . . . 23