Historisk arkiv

Bærekraftigefamilier - Likestilte livsløp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Last ned rapporten Bærekraftigefamilier - Likestilte livsløp her (PDF).