Bredbånd - kartlegging

Rapport utarbeidet av ECON Senter for økonomisk analyse og Teleplan, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, desember 2002.

Bredbånd – kartlegging

Bredbånd - kartleggingRapport utarbeidet av Econ Senter for økonomisk analyse ( www.econ.no) og Teleplan ( www.teleplan.no), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Desember 2002

Pressemelding 11.12.02: Bredbånd: Over 60 prosent av norske husstander og bedrifter har tilbud om tilkopling

Rapporten kan også lasten ned i pdf-format (148 sider, inkl. vedlegg, 2884 kb)

ECON/Teleplans vurdering av datakvaliteten i undersøkelsen (pdf, 170 kb) (19. februar 2003)

For kapitteloversikt, se under. For fullstendig innholdsfortegnelse, klikk "Innholdsfortegnelse" oppe til høyre.

Rapporten kan også fås ved henvendelse til Ingeborg Kjærnli, Post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet, tlf. 22 24 82 36.