Den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri...

Rapport fra arbeidsgruppe om fremføringsveier for telenett, 14. august 2001.

Fremføringsveier for telenett: Den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri…

Rapport fra arbeidsgruppe om fremføringsveier for telenett, 14. august 2001. Rapporten ble sendt på høring med frist for uttalelse 14. november 2001.

alt:Fremføringsveiene utgjør ”infrastrukturen” for telenett. For å kunne etablere tilbud om tilgang til bredbåndskommunikasjon er utbyggerne av teleinfrastruktur kritisk avhengig av fremføringsveier. Regjeringen har satt ambisiøse mål for utbygging av bredbåndsnett- og tjenester i Norge. Fremføringsveier blir derfor en viktig og nødvendig del av en politikk for bredbåndskommunikasjon.

alt:Klikk her for å lese rapporten


Pressemelding 17.08.01: Bredbånd: den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri…

(August 2001)

VEDLEGG