Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 2004

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt utarbeidet rapporten "Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 2004".

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 3. desember 2010