Høringssvar fra Helse-Bergen

Dato: 27.10.2021

Notat virker godt vurdert og med en hensiktmessig inndeling i risikoklasser.

Kommentar til punkt 5.3: Noe uklart i notat vedrørende omfanget av paramedisiner utenfor offentlig virksomhet, uten at det har betydning for risikoklasse.