Endringslov til åndsverkloven (vern av databaser)

Lov 16. april 1999 nr. 19 om endringer i åndsverkloven. (Endringslov til åndsverkloven (vern av databaser))

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Se loven på lovdata.no
Til toppen