Erklæring fra EU-formandskabet i anledning af valgene den 16. oktober i Jamaica (15.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne i anledning af valgene den 16. oktober i Jamaica (15.10.02)

Den Europæiske Union følger opmærksomt valgkampen i Jamaica samt valgene den 16. oktober. Den glæder sig over, at de vigtigste politiske partier har opfordret til frie og fredelige valg. Derfor ser Den Europæiske Union også med tilfredshed, at de politiske partier har vedtaget en "adfærdskodeks" for valghandlingen og udnævnt en politisk ombudsmand, der skal overvåge åbenheden omkring valget. Disse foranstaltninger er et positivt tegn på det løfte, partierne har givet om at ville komme den politiske vold til livs.

Den Europæiske Union har dog med bekymring fået kendskab til de brutale drab, der har fundet sted i de seneste uger.

Den Europæiske Union håber, at det kommende valg vil bidrage til at opbygge et Jamaica, der er forskånet for vold.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.