Erklæring fra EU-formandskabet om udviklingen i Sydasien (17.10.02)

Erklæring om udviklingen i Sydasien (17.10.02)

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at Indiens regering har bebudet, at den trækker betydelige styrker tilbage fra grænsen mellem Indien og Pakistan. Beslutningen understreger den indiske regerings vilje til at nedtrappe konflikten og spille en stabiliserende rolle i Sydasien. Endvidere ser Den Europæiske Union med tilfredshed på Pakistans reaktion og landets meddelelse om tilbagetrækning af tropper fra grænsen til Indien. Den Europæiske Union håber, at disse meget vigtige, indledende skridt vil blive fulgt op af yderligere initiativer til at mindske spændingerne og skabe tillid mellem parterne. Den Europæiske Union erindrer i den forbindelse om, hvor vigtigt det er at sætte en stopper for enhver form for terrorisme i området.

Den Europæiske Union opfordrer på ny Indien og Pakistan til hurtigst muligt at genoptage den diplomatiske dialog om alle stridsspørgsmål, herunder Kashmir. Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med begge parter og andre i det internationale samfund for at bidrage til afspænding i forholdet mellem Indien og Pakistan og skabe varig fred i området.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.