Erklæring fra EU-formandskabet vedrørende indstillingen af fjendtlighederne i Somalia (04.11.02)

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union vedrørende indstillingen af fjendtlighederne i Somalia (04.11.02)

EU hilser med tilfredshed den erklæring om indstilling af fjendtlighederne og om strukturen i og principperne for freds- og forsoningsprocessen for Somalia, som de somaliske parter, forsamlet i Eldoret, har vedtaget i forbindelse med første konference i freds- og forsoningsprocessen under IGAD's auspicier. Den aftale, der er indgået, er en afgørende etape, som kan sikre et bredt grundlag, hvorom der hersker enighed. Den Europæiske Union lykønsker alle deltagerne med, at de således har tilkendegivet deres vilje til fred, stabilitet og normale tilstande i overensstemmelse med det somaliske folks stærkeste ønske og opfordrer deltagerne til at fortsætte deres bestræbelser i denne retning.

EU finder det positivt, at processens anden fase indledes den 1. november, hvor parterne skal drøfte processens kernespørgsmål. Dette vil blive en meget afgørende fase, der står og falder med at alle parter for at nå en løsning oprigtigt går ind for processen.

Den Europæiske Union understreger på ny, at den fuldt ud støtter fredsprocessen under IGAD's auspicier og det tekniske udvalgs indsats, der er samordnet af Kenya, som har spillet en afgørende rolle for, at dette vigtige resultat blev nået. EU er rede til at yde politisk, finansiel og teknisk bistand til arbejdet på konferencen i Eldoret og til at bidrage yderligere til landets udvikling, efterhånden som der gøres mærkbare fremskridt i retning af forsoning, fred og sikkerhed.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.