Erklæring fra EU-formannskapet i anledning bombeattentatet i Florencia, Colombia (01.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning bombeattentatet i Florencia, Colombia (01.10.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste bombeattentatet i Florencia søndag 28. september, der minst tolv personer ble drept og flere skadd, og med omfattende materielle skader til følge.

Den europeiske union uttrykker sin medfølelse med ofrenes familier og full solidaritet med Colombias befolkning og regjering i anledning dette siste attentatet.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt støtter president Uribe og hans regjering i deres bestrebelser på å bekjempe trusler mot demokratiet, terrorisme, narkotikahandel, brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett samt den alvorlige humanitære krisen nevnt i London-erklæringen av 10. juli 2003.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.