Erklæring fra EU-formannskapet i anledning tilbaketrekkingen av Det ugandiske folks forsvarsstyrker (UPDF) fra Ituri-provinsen i DR Kongo (30.04.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning tilbaketrekkingen av Det ugandiske folks forsvarsstyrker (UPDF) fra Ituri-provinsen i DR Kongo (30.04.03)

Den europeiske union understreker betydningen av fortsatt fremdrift i fredsprosessen i Den demokratiske republikken Kongo, slik at den dynamiske utviklingen som ble igangsatt som følge av Luanda-avtalen og sluttføringen av den interkongolesiske dialogen i Sun City, ikke stopper opp. Den europeiske union minner i den anledning om at Uganda i Luanda forpliktet seg til formelt å trekke troppene sine ut av Ituri-provinsen (i DR Kongo) senest innen 20. mars 2003, en dato landet senere endret til 24. april 2003.

Den europeiske union mener det er av største betydning at Uganda viser at landet står fast ved sine løfter om en fullstendig tilbaketrekking fra Ituri-provinsen, slik at det fullt ut etterlever Sikkerhetsrådets resolusjon 1468 (2003) og gir et solid bidrag med sikte på et vellykket utfall av fredsprosessen.

Uganda har gitt visse signaler om at landet er i ferd med å trekke deler av sine tropper ut av Ituri-provinsen. Den europeiske union ser med glede på dette tiltaket, men gjentar samtidig at Uganda bør innfri sitt løfte ved omgående å fullføre tilbaketrekkingen av alle sine styrker. Denne tilbaketrekkingen bør gjennomføres på en fredelig og ordentlig måte og bør samordnes fullt ut med FNs observatørkorps i DR Kongo (MONUC). Så lenge UPDF-styrkene er til stede på bakken i Ituri, vil de bli holdt ansvarlig for sikkerheten.

Den europeiske union oppfordrer samtidig alle øvrige parter som deltar i konflikten, særlig i Ituri-provinsen, til å avstå fra å foreta seg noe som kan bidra til at volden vedvarer eller blusser opp igjen etter Ugandas tilbaketrekking. Den oppfordrer likeens alle parter til fullt ut å samarbeide med MONUC med sikte på å gjenopprette orden og stabilitet i Ituri-provinsen, sikre at humanitære organisasjoner får tilgang, sikre sivilbefolkningens liv og eiendom samt overvåke virksomheten til væpnede grupper.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.