Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning innsamlingen av underskrifter til støtte for en folkeavstemming i Venezuela (22.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning innsamlingen av underskrifter til støtte for en folkeavstemming i Venezuela (22.12.03)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at innsamlingen av underskrifter for å fremtvinge nyvalg og få avsatt presidenten, slik Venezuelas forfatning gir rom for, har funnet sted i en atmosfære av toleranse og selvbeherskelse. Venezuelas befolkning har gitt til kjenne at det er rede til å gjennomføre den politiske avtalen som ble inngått 29. mai 2003 mellom regjeringen og opposisjonsfronten Coordinadora Democratica med sikte på å fremme en fredelig, demokratisk og konstitusjonell løsning på den politiske krisen.

Den europeiske union har tillit til at prosessen i fortsettelsen vil følge rettsstatens normer og de demokratiske prinsipper. EU oppfordrer samtlige parter til fullt ut å respektere at CNE, det nasjonale valgrådet, må opptre upartisk under utførelsen av sine oppgaver, og til å rette seg etter de beslutninger valgrådet treffer innenfor rammen av forfatningen.

Den europeiske union ser med glede på at CNE har innledet samarbeid med Organisasjonen av amerikanske stater, noe som bekrefter at det internasjonale samfunn står fast ved sitt løfte om å bidra til en demokratisk utvikling i Venezuela.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt ønsker å bidra teknisk og økonomisk til at avtalen av 29. mai kan gjennomføres.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.