Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning drapet på RFI-journalisten Jean Hélène i Abidjan (27.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning drapet på RFI-journalisten Jean Hélène i Abidjan (27.10.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste det usle drapet på Radio France Internationale-journalisten Jean Hélène i Abidjan i Elfenbenskysten, og uttrykker sin oppriktige medfølelse med Hélènes familie og RFIs redaksjon.

Den europeiske union setter pris på de bestrebelser myndighetene i Elfenbenskysten har gjort for å få stilt gjerningsmannen for retten, og krever at det raskt og effektivt iverksettes en fullstendig gransking av omstendighetene rundt drapet på journalisten, slik at rettferdigheten kan skje fyllest. Den europeiske union mener myndighetene snarest mulig må gjenopprette kontrollen over sikkerhetsstyrkene, i samsvar med rettsstatens normer. EUs formannskap oppfordrer myndighetene i Elfenbenskysten innstendig til å iverksette de tiltak som er nødvendig for å ivareta utenlandske borgeres sikkerhet og fysiske integritet samt beskytte utenlandske og egne journalister.

Den europeiske union gjentar oppfordringene i sin erklæring av 22. september, og henstiller til alle politiske krefter, institusjoner og medier og til Elfenbenskystens befolkning å ta avstand fra enhver form for vold og maktbruk og igjen å satse på fredelig dialog, samarbeid og forsoning.

Den europeiske union håper det tragiske dødsfallet til en journalist på oppdrag ikke skal skape ytterligere splid, men tvert imot kan danne grunnlaget for en nasjonal samling i Elfenbenskysten, som et ledd i den nasjonale forsoningsprosessen skissert i Linas-Marcoussis-avtalene, slik at landets befolkning umiddelbart kan begynne å arbeide sammen med sikte på en gjenforening av landet og forberedelsene til fredelige og demokratiske valg i 2005.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.