Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Argentina (19.05.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning presidentvalget i Argentina (19.05.03)

Den europeiske union gratulerer Nestor Kirchner med valget som ny president i Argentina, og ønsker ham lykke til i arbeidet med å sikre sosial rettferd, få bukt med landets økonomiske problemer og gi det argentinske folk stabilitet og velstand.

Den europeiske union uttrykker forhåpninger om at Argentinas nye regjering, anført av den valgte presidenten, igjen vil sikre landet en fremtredende plass på den politiske og økonomiske arena i Latin-Amerika, særlig landets sørlige del.

Den europeiske union vil som ledd i sine utmerkede forbindelser med Argentina fortsette å styrke den politiske dialogen og videreutvikle de økonomiske forbindelsene med landet til gagn for begge parter, både på det bilaterale planet og innenfor rammen av samarbeidet mellom EU og Mercosur.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.