Erklæring fra EU-formannskapet i anledning beslutningen i det afghanske overgangsstyrets nasjonale sikkerhetsråd om å overføre alle tollinntekter til sentralregjeringen (03.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning beslutningen i det afghanske overgangsstyrets nasjonale sikkerhetsråd om å overføre alle tollinntekter til sentralregjeringen (03.06.03)

Den europeiske union ser med glede på at det afghanske overgangsstyrets nasjonale sikkerhetsråd tirsdag 20. mai besluttet å anmode alle landets guvernører om å overføre samtlige tollinntekter til sentralregjeringen, og å påse at deres virksomhet er i samsvar med lovgivningen og sentralregjeringens politikk.

Den europeiske union mener disse kravene er i tråd med intensjonene i Bonn-avtalen og vil kunne spille en avgjørende rolle i arbeidet med å gjenoppbygge den afghanske nasjon samt styrke de økonomiske ressursene og sentralregjeringens politiske autoritet i alle deler av landet. Den europeiske union gratulerer president Karzai med dette initiativet og setter pris på den ansvarsfølelse afghanske politiske ledere har utvist ved å støtte Karzais initiativ.

Den europeiske union gir det afghanske overgangsstyret sin hele og fulle støtte i det forestående og nødvendige arbeidet med å sikre en rask og fullstendig gjennomføring av denne beslutning. EU støtter særlig overgangsstyrets legitime innsats for å sikre full kontroll med innkrevingen av statens tollinntekter.

Den europeiske union oppfordrer innstendig samtlige aktører til å respektere beslutningen, slik at prosessen med å bygge nasjonen uhindret kan videreføres.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.