Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning valget av Lucio Gutierrez til ny president i Ecuador (26.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning valget av Lucio Gutierrez til ny president i Ecuador (26.11.02)

Den europeiske union gratulerer Ecuadors befolkning med den fredelige og åpne gjennomføringen av valget på ny president og nasjonalforsamling 20. oktober og 24. november 2002.

De frie og rettferdige valgene bekrefter konsolideringen av demokratiet i Ecuador, noe EUs valgobservatørkorps har vært vitne til. Valgobservatørene var til stede under hele valgprosessen.

Den europeiske union gratulerer Lucio Edwin Gutierrez Borbúa som Ecuadors nye president, og ønsker ham lykke til i arbeidet med å stabilisere demokratiet og rettsstaten ytterligere. EU oppfordrer alle politiske krefter og samfunnskrefter i Ecuador til å samarbeide om å løse de politiske og økonomiske utfordringer landet står overfor, på grunnlag av dialog og nasjonal enighet.

Den europeiske union bekrefter på nytt at den ønsker å videreutvikle de politiske, økonomiske og utviklingsmessige forbindelsene med Ecuador og Andes-regionen som helhet med sikte på å redusere fattigdom, bekjempe korrupsjon og styrke demokratiet, respekten for menneskerettighetene og rettsstaten.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.