Erklæring fra EU-formannskapet i anledning massakrene i Ituri-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo (13.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning massakrene i Ituri-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo (13.10.03)

Den europeiske union fordømmer sterkt de nye massakrene i Ituri-provinsen, som fant sted mandag 6. oktober i landsbyen Katchele. Disse hendelsene føyer seg inn i rekken av de enorme lidelsene lokalbefolkningen allerede har måttet gjennomgå, og viser at de elementer som motsetter seg fredsprosessen i Den demokratiske republikken Kongo, fortsatt holder stand, til tross for den fremgang som er oppnådd de siste månedene.

Den europeiske union bekrefter at den er en sterk tilhenger av fredsprosessen, og at den akter å sørge for at de ansvarlige for massakrene ikke går ustraffet. EU har i den forbindelse merket seg Den internasjonale straffedomstols beslutning om å iverksette etterforskning av hendelsene i Ituri-provinsen.

Den europeiske union oppfordrer landene i regionen til fullt ut å samarbeide med overgangsregjeringen i DR Kongo om å gjenopprette orden og statens myndighet i hele området og især i de østlige provinsene. EU legger stor vekt på at Sikkerhetsrådets resolusjon 1493 (2003) strengt overholdes; i resolusjonen oppfordres mellom annet samtlige stater til å iverksette nødvendige tiltak for å hindre direkte eller indirekte våpenleveranser til de væpnede grupper som opererer i DR Kongos østlige provinser, og som ikke er part i den helhetlige og altomfattende avtalen.

Den europeiske union oppfordrer FNs observatørkorps i DR Kongo (MONUC) til å fortsette sin fredsbevarende innsats i Ituri-provinsen, i kjølvannet av EUs "Operasjon Artemis", og noterer med tilfredshet at hele Ituri-brigaden nå er på plass.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.