Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning undertegningen av fredsavtalen mellom Burundis overgangsregjering og Forces for the Defence of Democracy (FDD) 16. november 2003 i Dar-es-Salaam (19.11.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning undertegningen av fredsavtalen mellom Burundis overgangsregjering og Forces for the Defence of Democracy (FDD) 16. november 2003 i Dar-es-Salaam (19.11.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at overgangsregjeringen i Burundi og Forces for the Defence of Democracy ("Styrkene til forsvar av demokratiet") under Pierre Nkurunzizas ledelse søndag 16. november undertegnet en fredsavtale i Dar-es-Salaam. På bakgrunn av inngåelsen 8. oktober av Pretoria-protokollen om en deling av makten i Burundi mellom politikk, forsvar og sikkerhet samt avtalene som ble inngått 2. november mellom Burundis regjering og FDD, anser Den europeiske union at man har kommet et skritt videre på veien til fred, og oppfordrer partene til snarest mulig å gjennomføre avtalene.

Samtidig beklager Den europeiske union at det fortsatt pågår kamper i flere av landets provinser, særlig i Rural Bujumbura, landdistriktet rundt hovedstaden. EU oppfordrer på nytt National Liberation Forces ("De nasjonale frigjøringsstyrkene") under Agathon Rwasas ledelse til å oppgi tanken om en militær løsning, som fremstår som stadig mer nytteløs og destruktiv, og som kun bidrar til å forverre de enorme lidelsene befolkningen allerede har gjennomgått. Den europeiske union gjentar sin oppfordring av 14. oktober til Burundis regjering om fortsatt å holde døren åpen for forhandlinger.

Den europeiske union retter en takk til de organisasjoner og stater som har gjort undertegningen mulig: regionale initiativer, formannskapet i Den afrikanske union, Sør-Afrika og bidragsytere til den afrikanske fredsbevarende styrken i Burundi (AMIB). EU bekrefter at den fortsatt støtter AMIB. Unionen bekrefter også at den vil støtte gjenoppbyggingen av Burundi i denne avgjørende fasen i landets historie, og understreker betydningen av rundebordskonferansen som giverlandene arrangerer 14. og 15. januar 2004 i Brussel.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.