Erklæring fra EU-formannskapet i anledning folkeavstemningen om ny grunnlov i Burundi (09.03.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning folkeavstemningen om ny grunnlov i Burundi

Den europeiske union ser med glede på den vellykkede avviklingen av folkeavstemningen om ny grunnlov i Burundi mandag 28. februar, og på den høye valgdeltakelsen.

Innføringen av en ny grunnlov i Burundi er et avgjørende skritt på veien tilbake til fred og stabilitet i landet og i hele området rundt De store sjøer.

Den europeiske union oppfordrer Burundi til snarest mulig å gjennomføre de gjenværende etappene i den valgprosessen som er fastsatt i fredsavtalene. Den europeiske union henstiller til alle politiske krefter å ta del i denne prosessen og uten forbehold å godta den vilje folket har gitt uttrykk for.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.