Erklæring fra EU-formannskapet om Elfenbenskysten (15.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Elfenbenskysten (15.11.02)

Den europeiske union oppfordrer de berørte parter til umiddelbart å undertegne protokollen utarbeidet innenfor rammen av ECOWAS-dialogen, som ble innledet i Lomé etter at våpenhvileavtalen var undertegnet.

EU støtter den raske utplasseringen av ECOWAS’ sikkerhets- og overvåkningsstyrke.

EU fordømmer alle voldshandlinger rettet mot personer, uansett hvilket hold de kommer fra. EU oppfordrer myndighetene i alle deler av landet til å bidra til en oppklaring av drapet på Benoît Dacoury-Tabley samt de overgrep som er begått, og til å sørge for at de ansvarlige stilles for retten.

EU oppfordrer regjeringen til å gjennomføre de reformer som det nasjonale forsoningsforum har utarbeidet, og som regjeringen har erklært seg villig til å iverksette for å styrke demokratiseringsprosessen i landet.

EU minner nabolandene om behovet for å opprettholde streng grensekontroll.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.